1999'dan Günümüze Baskı Çözümleri
  • İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1341 cad. No:45-47-49 Yenimahalle / ANKARA
  • 0312 394 68 00
    info@parkurmatbaa.com

Asansör Etiket Renkleri Nelerdir

Asansör Etiket Renkleri Nelerdir?

 
Asansör etiketleri, ilgili bakanlık taraflarından yayınlanmakta olan yönetmenlik gerekleri mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmalarını sağlamanın amacı ile uzman kontrol mühendisleri taraflarından yapılmakta olan senelik periyodik kontrol denetimlerinde asansörün uygunluklarını ya da uygunsuzluklarını tespit edilip asansörlere iliştirilmekte olan etiketler olmaktadır.
 
Asansör yönetmelikleri gereğince yapılmakta olan kontrollerde alınmakta olan etiketin asansör kabini içerisinde görünür olan bir yere konulması gerekmekte.
 
Yapılmakta olan raporlarda 4 renk üzerinden sınıflandırma oluşturulmaktadır: Kırmızı etiket, Sarı etiket, Mavi etiket, Yeşil etiket. Bu renkler uluslararası kabul görmüş anlamlara sahiptirler.
 

Asansör Etiket Kırmızı Etiket

 
Asansör Etiket kırmızı etiketin bulunması asansör güvenlikleri için olumsuz bir durum olmaktadır. Uzman kontrol mühendislerinin can ve mal güvenlikleri için uyguladıkları yüksek risk testleri ve incelemelerden sonra en kısa zamanlarda asansörle ilgili uygunsuzluklarının giderilmesi gerektiğini belirtmekte olan ve güvenli olmayan asansörlere yapıştırılmakta olan etiket türüdür. 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmekte olan olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrollerinin, periyodik kontrol raporunun ilgili idarelere, bina sorumlularına ve asansör monte edenlere ya da onun yetkili servisine iletilmekte olan tarihten itibaren otuz gün sonra yapılmaktadır. Takip kontrolünde mümkün olduğunca da, söz konusu asansörün yıllık kontrollerinide gerçekleştirmekte olan uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmeleri sağlanmakta.
 

Asansör Etiket Sarı Etiket

 
Asansör etiket sarı etiketin bulunması asansörün risk sınıfında olduğunun bir göstergesi olmaktadır. Uzman kontrol mühendisleri taraflarından yapılmakta olan testlerden ve incelemelerden sonra yaşamınızı ve mülkünüzün için risk oluşturmakta olan asansörlere yapıştırılmış etiket türüdür. Kırmızı etiketli asansörler kadar yüksek risk taşımasa da işlevsellikleri düşük olmaktadır. 60 gün içerisinde asansör yaptırılması gerekmektedir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olabilen kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idarelere, bina sorumlularına ve asansör monte edenlere ya da onun yetkili servislerine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılmalıdır.
 

Asansör Etiket Mavi Etiket

 
Asansör etiket mavi etiket az da olsa asansörün risk taşıdığını anlatmaktadır. Uzman kontrol mühendisleri taraflarından yapılmakta olan testler ve incelemelerden sonra asansörlerinizin can ve mal güvenlikleriniz için hafif kusurlu seviyelerde risk oluşturduklarını belirtmekte olan etiket olmaktadır. Asansöre ait periyodik kontrolün 12 ay içerisinde yapılmaları ve ilgili idareye bildirilmesi gerekmekte.
 

Asansör Etiket Yeşil Etiket

 
Asansör etiket yeşil etiketin bulunması asansörünüzün güvenli olduğunu göstermektedir. Asansörünüz için uzman kontrol mühendisleri taraflarından yapılmakta olan testler ve incelemelerden sonra, can ve mal güvenlikleriniz için hiçbir risk taşımamakta olan, kullanım için tamamen uygun olabilen asansörlere verilmekte olan etiket türüdür.